Platforma edukacyjna

W trosce o rozwój naszych podopiecznych, udostępniliśmy dwie platformy edukacji online pod adresami
platforma.twoja-eureka.pl która dotyczy przedszkoli

Oraz

twoja-eureka.pl jako platforma dla szkół podstawowych.